Khi đủ các phẩm tánh…

Một cành hoa càng đẹp càng thơm nhờ hấp thụ đủ chất, tàn phai vào tánh Không_ an trú hạt giống…
Sự thực hành phải hấp thụ đủ thứ chất để hoàn thiện giác ngộ, giác ngộ tan vào tánh Không để lại hạt giống giác (niết bàn)
Khi đủ các phẩm tánh đó thì hành giả soi lại tánh phát khởi từ Không sanh. Trong thân con người có đủ phẩm tánh và rất hay, gần thứ gì thì sẽ nhiễm (hợp nhất) và đầy đủ sự giác ngộ.
Thân người rất hay, ta thật may mắn để có một thân người, đừng câu nệ_ hãy dành cuộc đời nầy cho sự giác ngộ.
Thật đáng quý được làm người
Lành thay
Om ram
Om Mani Padme Hum


Người viết: Pháp Đăng – ngày 22 Tháng 6, 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *