HÌNH ẢNH 24/10/2023

Sự lợi lạc trong việc cúng dường , thì phước điền nơi ba la mật là phước đưa chúng ta đến phật quả . Trong 400 vị tăng và mỗi vị tăng đều có những phẩm vật của tín chủ.

Ngày 24 tháng 10 năm 2023

———————–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *